English

Od uvek smo bili, a i sad smo posvećeni društvenom angažovanju, posebno na polju umetnosti.

Tu svoju odgovornost, ali i ljubav, ispunjavamo kako uključivanjem u niz umetničkih projekata koje pomažemo i doprinosimo njihovoj realizaciji i uspehu, tako i stvaranjem sopstvenih umetničkih projekata. Tokom saradnje sa eminentnim umetnicima istražujemo i eksperimentišemo u procesu štampe, čime stičemo nova saznanja, a što na na kraju čini nas posao sadržajnijim i kvalitetnijim.

Next