English

Rad štamparije Publikum zasnovan je na četiri principa:
- KVALITET
- STALNA KONTROLA
- SIGURNOST
- ROK

Visoko obučeni kadrovi i entuzijazam omogućavaju nam proizvodnju širokog spektra grafičkih proizvoda.

Da nabrojimo samo neke: knjige u mekom ili tvrdom povezu, umetnički katalozi, brošure, časopisi, etikete, luksuzna pakovanja, posteri, displeji i to nije sve.

Svaki novi projekat sa posebnim zahtevom predstavlja novi izazov. A to nas inspiriše i u tome nalazimo svoje zadovoljstvo