English

Jedan od naših prvih umetničkih projekata je časopis L'impossible

Ovaj časopis bio je pokrenut sa idejom da podstakne osnivanje muzeja fotografije, koji Beograd nije imao. U šest brojeva objavili smo više od hiljadu fotografija najznačajnijih srpskih fotografa od nastanka fotografije do danas. Zato možemo da kažemo da je L’impossible svojevrsni muzej fotografije u pokretu.

Next